Opalescence-bleekproducten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij tandheelkundige praktijken.

Privacybeleid Ultradent Products Inc.

Laatste update: 7 februari 2024


Verklaring kader gegevensbescherming

Ultradent Product's Inc. en de aangesloten entiteiten in de VS ("Ultradent", "wij", "ons" of "onze") voldoen aan het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF) en de UK Extension to the EU-U.S. DPF, en het Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Ultradent heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF-principes) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op grond van het EU-VS DPF en de Britse uitbreiding van het EU-VS DPF. Ultradent heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de Swiss-U.S. Data Privacy Framework Principles (Swiss-U.S. DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen uit Zwitserland in het kader van de Swiss-U.S. DPF. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS DPF-principes en/of de Zwitsers-Amerikaanse DPF-principes, gelden de Principes. Ga voor meer informatie over het Data Privacy Framework (DPF)-programma en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

Van de Amerikaanse entiteiten van Ultradent Products Incorporated houdt Oratech, LLC zich ook aan de EU-VS Data Privacy Framework Principles (EU-VS DPF Principles), inclusief zoals van toepassing onder de UK Extension to the EU-U.S. DPF, en de Swiss-U.S. DPF Principles en valt onder de DPF-indiening van Ultradent Products Incorporated.

Bij Ultradent staan de veiligheid en privacy van persoonlijke gegevens voorop. We zijn toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke gegevens van onze klanten, werknemers, partners en andere belanghebbenden die ons dergelijke informatie toevertrouwen. Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens die we ontvangen.

Toepasbaarheid van dit Privacybeleid

Ultradent Products, Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, is verantwoordelijk voor Persoonsgegevens die Ultradent Products, Inc. en zijn gelieerde bedrijven beheren. Als u buiten de Verenigde Staten woont, kunt u een relatie hebben met een van de volgende gelieerde bedrijven van Ultradent: Ultradent do Brasil, Ultradent Products GmbH, Ultradent Italia S.R.L., Ultradent Japan KK, Ultradent (Australia) PTY Ltd, Guangzhou Ultradent Medical Instrument Co., Ltd, Ultradent Products China Ltd, Ultradent Products Malaysia SDN. BHD. of Ultradent Africa. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle Persoonsgegevens die door Ultradent en zijn gelieerde bedrijven worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.

In dit Privacybeleid verwijst de term "Persoonsgegevens" naar gegevens die een natuurlijke persoon persoonlijk identificeren of gebruikt kunnen worden om een natuurlijke persoon te identificeren, inclusief de naam van een persoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers-ID en wachtwoord. In het kader van de dienstbetrekking omvat Persoonsgegevens ook de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, de gebruikers-ID en het wachtwoord van een persoon alsmede geboorteland, burgerlijke staat, contactgegevens, informatie over salaris, arbeidsvoorwaarden en beroepskwalificaties (zoals behaalde diploma's). Persoonsgegevens omvatten geen gegevens die niet-identificeerbaar, anoniem of algemeen beschikbaar zijn, of situaties waarin pseudoniemen worden gebruikt (het gebruik van pseudoniemen betreft het vervangen van namen of andere persoonlijke identificatiekenmerken door alternatieve informatie, zodat deze niet meer tot individuen herleidbaar is).

Persoonsgegevens kunnen internationaal worden overgedragen, waaronder naar en van de Verenigde Staten. Daartoe kunnen behoren overdrachten naar landen waar niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is als in uw woonland. Door uw Persoonsgegevens vrijwillig met Ultradent te delen, begrijpt u dat uw Persoonsgegevens in, en buiten, de Verenigde Staten kunnen worden opgeslagen en verwerkt.

Privacyraamwerk voor persoonsgegevens uit de EER en het VK die worden doorgegeven aan de VS

Ultradent voldoet aan het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF) en de UK Extension to the EU-U.S. DPF, en het Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) zoals opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel. Ultradent heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF-principes) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op grond van het EU-VS DPF en de Britse uitbreiding van het EU-VS DPF. Ultradent heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de Swiss-U.S. Data Privacy Framework Principles (Swiss-U.S. DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen uit Zwitserland in het kader van de Swiss-U.S. DPF. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS DPF-principes en/of de Zwitsers-Amerikaanse DPF-principes, gelden de Principes. Ga voor meer informatie over het Data Privacy Framework (DPF)-programma en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

Ultradent erkent het recht van personen uit de EER en het VK op toegang tot hun persoonsgegevens op grond van het Data Privacy Framework. Personen kunnen hun Persoonsgegevens bekijken en bewerken door in te loggen op hun accountprofiel of door zoals hieronder beschreven contact op te nemen met Ultradent.

Ultradent is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens die het ontvangt en de daaropvolgende overdrachten van dergelijke Persoonsgegevens aan derden die namens Ultradent als agenten optreden. Ultradent voldoet aan de Data Privacy Framework Principles voor doorgifte van Persoonsgegevens vanuit de EER en het VK, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor doorgifte. Krachtens het Data Privacy Framework blijft Ultradent Product's Inc. aansprakelijk voor de overdracht van persoonsgegevens aan derden die als onze agenten optreden, tenzij we kunnen bewijzen dat we geen partij waren bij de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot de schade.

Onder bepaalde omstandigheden kan Ultradent gedwongen worden Persoonsgegevens bekend te maken in antwoord op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan nationale veiligheids- of rechtshandhavingsvoorschriften.

Verlenging en verificatie

Ultradent zal zijn EU-VS-privacyprogramma jaarlijks vernieuwen, tenzij Ultradent later bepaalt dat het een dergelijke certificering niet langer nodig heeft of besluit om een ander adequaatheidsmechanisme te gebruiken. Voorafgaand aan hercertificering zal Ultradent een interne verificatie uitvoeren om te waarborgen dat de attesten en verklaringen van Ultradent met betrekking tot de door het bedrijf toegepaste verwerking van Persoonsgegevens correct zijn en dat Ultradent deze werkwijzen naar behoren heeft geïmplementeerd. Als onderdeel van het verificatieproces, zal Ultradent:

 • het Privacybeleid dat openbaar is gepubliceerd op de website van Ultradent doornemen om ervoor te zorgen dat het beleid (i) voldoet aan de principes van de EU-U.S. DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF en de Swiss-U.S. DPF; (ii) de praktijken en procedures van Ultradent met betrekking tot het verzamelen van Persoonsgegevens nauwkeurig beschrijft; en (iii) de deelname van Ultradent aan de EU-U.S. DPF, de UK Extension to the EU-U.S. DPF en de Swiss-U.S. DPF en hoe u aanvullende informatie kunt verkrijgen over het EU-U.S. DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF en het Swiss-U.S. DPF-programma en het informatiebeveiligingsprogramma van Ultradent;
 • bevestigen dat personen van wie de Persoonsgegevens door Ultradent worden verzameld, adequaat zullen worden voorgelicht over de procedure waarbij ze opmerkingen, suggesties, vragen of klachten kunnen indienen, en over de manier waarop eventuele vragen of klachten in behandeling worden genomen en opgelost, inclusief de beschikbaarheid van onafhankelijke geschillenbeslechting, indien van toepassing (Ultradent kan dit doen door openbaarmaking van het Privacybeleid of via andere middelen); en
 • de processen en procedures bekijken die Ultradent gebruikt voor het trainen van Ultradent-personeel over de deelname van Ultradent aan de EU-VS DPF, de UK Extension to the EU-U.S. DPF en de Swiss-U.S. DPF en de juiste verzameling, verwerking en opslag van Persoonsgegevens.

Ultradent zal jaarlijks een interne verificatieverklaring opstellen.

Handhaving en geschillenbeslechting van het kader voor gegevensprivacy

Met betrekking tot Persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen in overeenstemming met het Data Privacy Framework, is Ultradent onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission ("FTC").

In overeenstemming met de DPF EU-VS, de UK Extension to the EU-U.S. DPF en de Principles van het Zwitsers-Amerikaanse DPF-programma zet Ultradent zich in voor het oplossen van klachten met betrekking tot de privacy, de verzameling en het gebruik van Persoonsgegevens die naar de Verenigde Staten zijn overgedragen overeenkomstig de DPF Principles. Personen met vragen of zorgen over het gebruik door Ultradent van hun Persoonsgegevens en vragen over DPF kunnen contact opnemen met Ultradent via de onderstaande contactgegevens.

Via Email: Privacyde@Ultradent.com

Via normale post: Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095

Ultradent heeft verder toegezegd onopgeloste privacyklachten onder de Data Privacy Framework Principles door te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor geschillenbeslechting, Data Privacy Framework Services, dat wordt beheerd door BBB National Programs. Indien u niet tijdig een bevestiging van uw klacht ontvangt, of indien uw klacht niet op bevredigende wijze is behandeld, ga dan naar https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Deze dienst is voor u gratis.

In overeenstemming met de EU-U.S. DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF en de Swiss-U.S. DPF, verplicht Ultradent zich om respectievelijk samen te werken en te voldoen aan het advies van het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) in de EU en het Information Commissioner's Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk en de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) met betrekking tot onopgeloste klachten over onze omgang met personeelsgegevens die we hebben ontvangen in het kader van de EU-U.S. DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF en de Swiss-U.S. DPF.S. DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF and the Swiss-U.S. DPF in the context of the employment relationship.

Als u een burger van een EER-land of het VK bent of in de EER of het VK woont en als u geen tijdige ontvangstbevestiging van uw klacht over dienstbetrekkingsgegevens heeft ontvangen of als uw klacht over dienstbetrekkingsgegevens niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u voor verdere hulp contact opnemen met de onderstaande onafhankelijke instantie voor het oplossen van geschillen:

Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Helga Block
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Onder bepaalde omstandigheden kunt u een beroep doen op bindende arbitrage om een geschil met betrekking tot het Data Privacy Framework op te lossen. Om een beroep te doen op arbitrage, moet u de volgende stappen nemen voordat u een arbitrageclaim indient: (1) uw klacht rechtstreeks bij Ultradent indienen en Ultradent de gelegenheid geven om de kwestie op te lossen; (2) gebruikmaken van het onafhankelijke mechanisme voor geschillenbeslechting, in dit geval de Council of Better Business Bureaus; en (3) de kwestie aankaarten via uw relevante gegevensbeschermingsautoriteit en het Amerikaanse ministerie van Handel de gelegenheid geven om de klacht zonder kosten voor u op te lossen. Zie voor meer informatie over bindende arbitrage het Data Privacy Framework van het Amerikaanse Ministerie van Handel: https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

Gegevensverzameling

De informatie die door Ultradent wordt verzameld, is beperkt tot de specifieke gegevens die Ultradent nodig heeft om legitieme belangen te behartigen (waaronder het aangaan en behouden van relaties met zijn klanten, levering van producten en diensten en beheer van zijn bedrijfsactiviteiten) en om de naleving te waarborgen van de voorschriften van regelgevende instanties en lokale, provinciale, nationale en internationale wetten.

Voorbeelden van informatie die door Ultradent wordt verzameld zijn onder andere: namen van personen, bedrijfsnamen, e-mailadressen, woon- of vestigingsadressen, telefoonnummers en creditcardinformatie (alleen wanneer er een aankoop is gedaan).

Ultradent kan bepaalde webgebaseerde technologieën gebruiken om klantgegevens te verzamelen zoals cookies (kleine tekstbestanden in de zoekmachine van een gebruiker), webbakens (elektronische afbeeldingen waarmee bezoekers die een webpagina hebben bezocht of bepaalde cookies geteld kunnen worden) of andere vergelijkbare technologieën. Ultradent kan ook informatie verzamelen op grond van bestelformulieren van klanten, interacties met de klantenservice van Ultradent en informatieverzoeken. U kunt weigeren om cookies te accepteren door de instelling van uw browser in te schakelen, waardoor u de opslag van cookies kunt weigeren. Als u deze instelling echter kiest, hebt u wellicht geen toegang tot bepaalde delen van de website van Ultradent. Bepaalde webbrowsers bieden u de mogelijkheid om een “do not track” (niet volgen)-optie in te schakelen die signalen stuurt naar de websites die u bezoekt waarmee wordt aangegeven dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Dit is niet hetzelfde als het blokkeren van cookies omdat browsers met ingeschakelde “do not track”-optie nog steeds cookies kunnen accepteren. Ultradent honoreert momenteel geen “do not track”-signalen. Als Ultradent dit in de toekomst wel zal doen, zal dit Privacybeleid overeenkomstig worden bijgewerkt.


Marketing

Ultradent kan periodiek per e-mail of via sociale media contact met u opnemen om u informatie te verstrekken over evenementen, producten, diensten en onderwerpen die wellicht interessant voor u zijn. Als de toepasselijke wetgeving vereist dat Ultradent uw expliciete toestemming moet hebben voordat bepaalde soorten marketingberichten worden verzonden, zal Ultradent u alleen die soorten berichten toesturen nadat uw expliciete toestemming is verkregen.

Een gebruiker kan zijn of haar toestemming op elk moment intrekken door het daarvoor bedoelde verzoek tot intrekking van toestemming in te vullen en dit bij Ultradent in te dienen via het Privacybeheerlinks – Gegevensportaal voor self service-aanvragen en onderhoud op https://www.opalescence.nl/privacy-management.

Gegevensgebruik

In het algemeen stellen de Persoonsgegevens die Ultradent verzamelt, Ultradent in staat diensten te verlenen aan zijn klanten en werknemers, aan wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en overeenkomsten te handhaven. De verzameling van Persoonsgegevens door Ultradent stelt Ultradent ook in staat zijn klanten, medewerkers en verbonden derde partijen op de hoogte te houden over verschillende onderwerpen met betrekking tot Ultradent, zoals de nieuwste productintroducties en aanstaande Ultradent-evenementen en om belangrijke mededelingen te versturen zoals informatie over aankopen en veranderingen in de algemene voorwaarden en het beleid van Ultradent. Ultradent gebruikt Persoonsgegevens ook voor het onderhoud en de ondersteuning van zijn producten en de levering van de gevraagde diensten en producten aan klanten. De Persoonsgegevens helpen bij de vervaardiging, ontwikkeling, werking, levering en verbetering van de websites, de producten, de diensten, de inhoud en de klantcommunicatie van Ultradent en dragen bij aan de verbetering van de marketing, reclame en verkoopinspanningen. Ultradent kan ook bepaalde opgeslagen Persoonsgegevens gebruiken om een identiteit te controleren, te helpen bij de identificatie van gebruikers en voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek.


Gegevensdoorgifte en -uitwisseling

Ultradent is een internationale organisatie met contracten en zakelijke relaties over de hele wereld. Daardoor kan het soms nodig zijn dat Persoonsgegevens internationaal worden doorgegeven. In dergelijke gevallen en indien vereist, zal Ultradent een adequaatheidsbesluit verkrijgen, zoals uiteengezet in de algemene verordening gegevensbescherming. Bij afwezigheid van een adequaatheidsbesluit zal Ultradent voldoen aan algemeen aanvaarde industriestandaarden voor het beveiligen van de overdracht van Persoonsgegevens.

De Persoonsgegevens die door Ultradent worden verzameld, worden niet aan andere organisaties verkocht, afgezien van het bepaalde in het hoofdstuk ‘Inwoners van Californië’ van dit Privacybeleid. Als dit in de toekomst zou wijzigen, zullen wij dit beleid dienovereenkomstig bijwerken en personen een opt-out- of opt-in-keuze bieden, waar van toepassing. Ultradent kan Persoonsgegevens delen met derden wanneer dit noodzakelijk is om legitieme zakelijke functies uit te voeren (waaronder bijvoorbeeld met dochtermaatschappijen, bedrijven die Ultradent technische ondersteuning en hulp verlenen voor de websites van Ultradent, financiële instellingen die betalingen verwerken voor orders die door klanten zijn geplaatst, leveranciers en andere derden die de levering vergemakkelijken van de producten of diensten die klanten hebben besteld). Ultradent kan Persoonsgegevens ook delen in de volgende omstandigheden:

 • indien dit wettelijk is vereist of toegestaan, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of vergelijkbare juridische procedure;
 • wanneer Ultradent te goeder trouw van mening is dat openbaarmaking noodzakelijk is om zijn rechten te beschermen, de veiligheid van het individu te beschermen, de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te voldoen aan een verzoek van de overheid;
 • om onderzoek te doen naar mogelijke schendingen van dit Privacybeleid of van eventuele andere van toepassing zijnde contracten of overeenkomsten;
 • aan een derde als u voorafgaande toestemming heeft gegeven om dat te doen; en
 • in geval Ultradent een andere bedrijfsstructuur krijgt, zoals bij een fusie, overname door een ander bedrijf of de verkoop van alle of een deel van de activa.

Aanvullende informatie met betrekking tot de waarborgen die door Ultradent worden toegepast, kan worden verkregen door zoals hieronder beschreven contact op te nemen met Ultradent.

Rechten en verhaal ten aanzien van gegevens voor personen in de EER en het VK

Ultradent zal zich te goeder trouw inspannen om personen toegang te geven tot hun Persoonsgegevens die door Ultradent wordt verzameld, verwerkt en opgeslagen. Personen in de EER of het VK hebben bepaalde rechten als betrokkenen waarop beperkingen en/of restricties van toepassing zijn. Tot deze rechten behoren het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of wissing van hun Persoonsgegevens, de verwerking te laten beperken of bezwaar te maken tegen verwerking van hun Persoonsgegevens, verzoeken om toezending van een kopie van hun Persoonsgegevens naar hen of een derde. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek naar Ultradent sturen (zie de onderstaande contactgegevens).

Personen in de EER hebben ook het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van hun Persoonsgegevens bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”). Personen in de EER en het VK die meer informatie wensen over de GBA's in hun regio, kunnen dit vinden op http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Ultradent zal alle verzoeken behandelen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met het interne beveiligings- en privacybeleid van Ultradent.

Inwoners van Californië

Dit gedeelte heeft alleen betrekking op inwoners van Californië en dient ter aanvulling op de informatie in dit Privacybeleid. Volgens de California Consumer Privacy Act 2018 (de “CCPA”-wet) hebben inwoners van Californië bepaalde rechten en moeten wij bepaalde gegevens vrijgeven. Als u een inwoner bent van Californië, heeft u het recht: (i) om te verzoeken, bepaalde Persoonsgegevens die wij over u verzameld hebben te laten wissen; (ii) om te verzoeken dat wij de Persoonsgegevens die wij over verzameld hebben aan u bekendmaken; (iii) om te verzoeken dat wij bekendmaken of wij uw Persoonsgegevens doorverkopen (of doorverkocht hebben); (iv) om ervoor te kiezen dat uw Persoonsgegevens niet worden doorverkocht (in de mate waarin wij uw Persoonsgegevens doorverkopen); en (v) niet te worden gediscrimineerd op grond van de uitoefening van uw rechten op grond van de CCPA. Ten aanzien van de doorverkoop van Persoonsgegevens, worden “doorverkoop” of “doorverkopen” zo gedefinieerd dat ze in bredere zin ook scenario’s omvatten die traditioneel niet als doorverkopen van Persoonsgegevens worden beschouwd. Er kunnen daarom momenten voorkomen waarop wij Persoonsgegevens verkopen (volgens de definitie van de term in de CCPA). Om uw rechten uit te oefenen om uw gegevens niet te laten doorverkopen, kunt u (of kan een daartoe door u aangewezen vertegenwoordiger) een verzoek bij ons indienen via de volgende link: https://www.opalescence.nl/privacy-management. Om andere rechten op grond van de CCPA uit te oefenen, kunt u (of kan een daartoe door u aangewezen vertegenwoordiger) contact met ons opnemen via een verifieerbaar klantenverzoek, zoals hieronder beschreven is. In uw verzoek moet voldoende informatie zijn opgenomen om op redelijke wijze te kunnen vaststellen dat u de persoon bent waarvan wij Persoonsgegevens hebben verzameld en uw verzoek moet voldoende gedetailleerd zijn om ons de mogelijkheid te geven het op de juiste manier te begrijpen, beoordelen en er op te reageren.

We verzamelen direct en indirect de volgende soorten Persoonsgegevens over u (bijv. door te kijken naar uw activiteiten op onze website): (i) Identificatiegegevens, waaronder de volgende specifieke Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer; (ii) Bankkaartinformatie, waaronder de volgende specifieke Persoonsgegevens: naam, kaartnummer en andere financiële informatie; (iii) Commerciële informatie, waaronder de volgende specifieke Persoonsgegevens: gekochte of door u overwogen producten of diensten, of andere informatie over uw koopgedrag, verbruik of afwegingen; en (iv) Informatie over internet over andere elektronische netwerkactiviteiten, waaronder de volgende specifieke Persoonsgegevens: browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over uw interactie met de website van Ultradent.

De doelstellingen voor het verzamelen en verkopen (volgens de definities van die term in de CCPA) van Persoonsgegevens en de manier waarop wij Persoonsgegevens gebruiken en delen staan vermeld in de hoofdstukken “Gegevensgebruik” en “Gegevensdoorgifte en -uitwisseling” van dit Privacybeleid.

In de voorafgaande twaalf maanden hebben wij:

 • Persoonsgegevens verzameld in de volgende categorieën: (i) Identificatiegegevens; (ii) Bankkaartinformatie; (iii) Commerciële informatie; (iv) Gegevens over geografische locaties; (v) Biometrische informatie of geluidsinformatie; (vi) Professionele of werknemersgerelateerde informatie; (vii) Opleidingsinformatie; (viii) Informatie over internetactiviteiten of andere activiteiten op elektronische netwerken.
 • Persoonsgegevens “verkocht” (volgens de definitie in de CCPA) in de volgende categorieën: Identificatiegegevens; Commerciële informatie; Informatie over internetactiviteiten of andere activiteiten op elektronische netwerken; Gegevens over geografische locaties; Biometrische informatie of geluidsinformatie; Professionele of werknemersgerelateerde informatie; Opleidingsinformatie en afgeleiden van bovengenoemde categorieën, nodig voor het aanmaken van een profiel.
 • Persoonsgegevens vrijgegeven voor commerciële doeleinden, in de volgende categorieën: Identificatiegegevens; Commerciële informatie; Informatie over internetactiviteiten of andere activiteiten op elektronische netwerken; Gegevens over geografische locaties; Biometrische informatie of geluidsinformatie; Professionele of werknemersgerelateerde informatie en Opleidingsinformatie.
 • Persoonsgegevens verzameld in de volgende categorieën van bronnen: direct van u of indirect van u.
 • Persoonsgegevens gedeeld met de volgende categorieën van derden: dienstverlenende bedrijven die onze bedrijfsvoering mogelijk maken, advertentienetwerken, internetserviceproviders, gegevensanalyseproviders, overheidsinstanties, bedrijfssystemen en platformen, sociale netwerken en verkopers van klantgegevens.

Artikel 1798.83 van het Californisch Burgerlijk Wetboek geeft gebruikers van deze website die in Californië wonen, toestemming om bepaalde informatie op te vragen over de bekendmaking van Persoonsgegevens door Ultradent aan derden voor directe marketing. Neem voor het indienen van een dergelijk verzoek contact op met Ultradent, zoals hieronder beschreven.

Voor alle personen wiens Persoonsgegevens wij gebruiken

Als er bij Ultradent een verzoek wordt ingediend met betrekking tot Persoonsgegevens moet de persoon die het verzoek indient, voordat Ultradent het verzoek in behandeling neemt, zichzelf identificeren en de informatie identificeren die hij wil inzien, corrigeren of verwijderen. Wanneer mensen wijzigingen aanbrengen in hun Persoonsgegevens, dienen zij waarheidsgetrouwe, volledige en nauwkeurig informatie te verschaffen. Als Ultradent een verzoek krachtens deze bepaling ontvangt, zal Ultradent onder andere rekening houden met de lasten of kosten om de gevraagde toegang te verstrekken, de mogelijke risico's voor de privacy van het individu en de vraag of de rechten van andere personen dan het individu die het verzoek doet worden geschonden. Ultradent zal binnen een redelijk tijdsbestek op verzoeken reageren.

Personen kunnen hun Persoonsgegevens bekijken en bewerken door in te loggen op hun accountprofiel of door contact op te nemen met Ultradent. Om een verzoek tot het wissen van Persoonsgegevens in te dienen, moet een schriftelijk verzoek worden verzonden (zie de onderstaande contactgegevens).

Beveiliging

UUltradent heeft processen en fysieke en technische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot door Ultradent verzamelde en opgeslagen Persoonsgegevens en om ongeautoriseerd gebruik, wijziging, beschadiging of openbaarmaking van die Persoonsgegevens te voorkomen. Door Ultradent opgeslagen Persoonsgegevens worden bewaard achter firewalls. De servers van Ultradent bevinden zich in installaties waarop fysieke beveiligingsmaatregelen van toepassing zijn, waaronder gebruikersauthenticatiewachtwoorden en andere vergelijkbare middelen, allen bedoeld om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Voor sommige categorieën Persoonsgegevens gebruikt Ultradent ook beveiligde encryptietechnologie om de ontvangen Persoonsgegevens te beschermen.

Ultradent beperkt de toegang tot Persoonsgegevens tot zijn werknemers, contractanten en zaakwaarnemers die toegang tot die informatie moeten hebben om de bedrijfsvoering van Ultradent ten uitvoer te leggen op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid. Al het bovengenoemd personeel moet de Persoonsgegevens behandelen op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid. Ultradent houdt zich aan algemeen aanvaarde normen om Persoonsgegevens te beschermen, zowel tijdens doorzending als na ontvangst.

Hoewel Ultradent van mening is dat het beleid en de werkwijzen van Ultradent met betrekking tot informatiebeveiliging en -integriteit billijk zijn, kan Ultradent niet garanderen dat de beveiliging en/of integriteit van Persoonsgegevens niet zal worden geschonden of dat er geen ongeautoriseerde toegang, wijziging, beschadiging of openbaarmaking van dergelijke Persoonsgegevens zal plaatsvinden. Ultradent beoordeelt zijn informatiebeveiligingsbeleid en werkwijzen regelmatig en kan deze bijwerken wanneer Ultradent dit redelijkerwijs noodzakelijk acht om de informatiebeveiliging en -integriteit op het niveau van de industriestandaarden te houden.

Gegevensbewaring

Ultradent zal zich naar redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die Ultradent verzamelt, in verhouding staan tot de doelstellingen waarvoor zij zijn verkregen, en dat ze slechts worden bewaard voor de duur die nodig is om de toegestane doelstelling die in dit Privacybeleid staat beschreven te verwezenlijken, tenzij een langere bewaarperiode noodzakelijk is of is toegestaan door lokale, nationale en/of internationale wet- en regelgeving.

Verantwoordelijkheden en beheer

Het interne Data Protection Office van Ultradent houdt toezicht op het informatiebeveiligingsprogramma van Ultradent, met inbegrip van de naleving van de DPF EU-VS, de Britse uitbreiding van de DPF EU-VS en de DPF Zwitserland-VS. De privacyfunctionaris van Ultradent is verantwoordelijk voor de beoordeling en goedkeuring van eventuele wezenlijke veranderingen aan het informatiebeveiligingsprogramma van Ultradent. Eventuele vragen, zorgen of opmerkingen met betrekking tot dit Privacybeleid kunt u naar Ultradent sturen (zie de onderstaande contactgegevens).

Contact opnemen met Ultradent

Bij eventuele vragen, opmerkingen, klachten of suggesties over dit Privacybeleid kunt u als volgt contact opnemen met Ultradent:

Als u in de EER of het VK woont, neemt u contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Ultradent op Privacyde@Ultradent.com.

Als u buiten de EER of het VK woont, neemt u contact op Ultradent op Privacy@Ultradent.com.

Alle vragen, opmerkingen, klachten of suggesties over dit Privacybeleid kunnen ook via de normale post naar Ultradent worden gestuurd, op het volgende adres:

Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095
Gratis telefoonnummer (VS) 1.888.230.1420

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Ultradent behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in dit Privacybeleid, zal Ultradent dergelijke wijzigingen bekend maken door een bericht te plaatsen op de website van Ultradent, via e-mail of via andere wegen. Bekijk dit Privacybeleid periodiek, met name voordat u Persoonsgegevens aan Ultradent verstrekt. Als u de websites van Ultradent blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht aan dit Privacybeleid, betekent dit dat u instemt met de voorwaarden van het herziene Privacybeleid.